Bezdrátové propojení CAN sběrnic

V některých aplikacích je komplikované či nemožné propojit komunikační jednotky CAN sběrnice kabelovým spojením. Jedná se například o pohyblivé a rotační části zařízení, mobilní stroje či jiná těžko přístupná místa. V takových případech je nutné drátovou CAN síť rozdělit na dvě a vytvořit mezi nimi bezdrátové propojení CAN sběrnice.

Pro tyto aplikace slouží bezdrátové CAN převodníky Kvaser AirBridge Light HS, které bezdrátově propojí CAN sběrnici (ISO 11898-2 CAN-HS) mezi dvěma místy. Převodníky jsou v páru od výroby spárované a zprovoznění bezdrátové komunikace se provede pouhým zapojením převodníků na obě CAN sítě, které chce uživatel propojit bezdrátovým spojem.

Moduly jsou plug-and-play a nemusí se tedy nijak konfigurovat. AirBridge má devitipinový DSUB konektor, kterým se připojuje do CAN sběrnice a přes který se zároveň i napájí. Komunikační rychlost (Baud Rate) CAN sběrnice se nastavuje automaticky na obou stranách podle první CAN zprávy, kterou jeden z převodníků přijme ze sběrnice.

Kvaser AirBridge Light HS využívá vlastní protokol ve volném pásmu 2,4 GHz, díky kterému má spojení dobrou odolnost proti rušení a dosah až 70 metrů. Přenášené CAN zprávy mají definované zpoždění 4,8 ms a nízký jitter, což umožní využít převodníky i pro testovací a měřicí aplikace.