Kvaser Air Bridge Light HS

Kvaser Air Bridge Light HS je bezdrátový CAN převodník vhodný tam, kde není možné klasické kabelové/drátové spojení. Tento wireless CAN bridge je nabízen v sadě dvou předpárovaných převodníků, které předávají CAN komunikaci oběma směry a je navrhnut pro prostředí či situace, kde drátové připojení je nevhodné nebo náročné. Jednotky není potřeba nijak konfigurovat, detekce CAN rychlosti (Baud Rate) probíhá automaticky a náhrada kabelové spoje za bezdrátový je tedy okamžitá. Využití bezdrátového CAN spojení je například v mobilních částech stroje, které jsou propojeny CAN sběrnicí, nebo v oblasti testování.

Kvaser Air Bridge Light HS využívá proprietální protokol na 2,4 GHz, díky kterému má spojení dobrou odolnost proti rušení a dosah až 70 metrů. Přenášené CAN zprávy mají definované zpoždění 4,8 ms a nízký jitter, což umožní využít převodníky i pro testovací a měřicí aplikace.

Existují dvě verze: (00808-3) Kvaser Air Bridge Light HS je schválen pro Evropskou Unii, zatímco (01008-6) Kvaser Air Bridge Light HS (FCC) splňuje certifikaci USA. Obě mají stejnou funkci, ale mají různá schémata rádiového přenosu kvůli regulačním rozdílům.

Kvaser Air Bridge Light HS katalogový list v angličtině

Hlavní funkce

Prezentační videa