Vývoj elektroniky a embedded systémů

Věnujeme se návrhu, vývoji a integracím elektronických a embedded systémů. Jsme schopni poskytnout služby od prototypové až po sériovou výrobu a poskytnout know-how jak v oblasti obecné elektroniky, tak i v oblasti spotřební, automobilové a průmyslové.

Vyvíjíme elektronické zařízení na klíč – specifikace komponent, návrh DPS do krabičky (případně i samotný návrh zakázkového pouzdra a jeho výrobu), CNC frézování a výroby etiket a přístrojových štítků. Zabezpečíme prototypovou výrobu, oživení a odladění prototypů a také sériovou výrobu.

Máme zkušenosti s mnoha různými platformami od 8-bitových až po 32-bitové mikrokontroléry a mikroprocesory ARM. Používáme čistý C jazyk nebo aplikační nástavby různých operačních a realtime systémů – FreeRTOS, Linux, Embedded Linux, uClinux. Běžně používáme řídicí členy firem Microchip PIC (PIC8/PIC16/PIC24, dsPIC33, PIC32), STMicroelectronics (STM32 jádra: F0, F3, F4, G4, H7 nebo automobilová SPC), Texas Instrument (TMS570), Freescale/NXP a obecně jakákoli jádra ARM (např. Cortex-M).

Pro zaručení kvality, rychlosti vývoje a rychlé opravy softwarových a hardwarových chyb a problémů disponujeme nezbytným SW a HW vybavením jako logické analyzátory, osciloskopy, programovatelné I/O a JTAG programátory a debuggery, pájecí/odpájecí stanice, vybavením pro pájení horkým vzduchem a elektronickým mikroskopem.