Klávesnice a HMI

KeyCAN
KeyCan je nový koncept modulární klávesnice s možností přizpůsobení přístrojového panelu a ovládacích prvků řidiče.