PC utilita pro 100BASE-T1 převodník

Uveřejnili jsme počítačovou aplikaci pro náš převodník 100BASE-T1 Media Converter. Tato utilita, která je zdarma, z převodníku vyčítá aktuální stav spojení včetně kvalitu signálu. Také umí v převodníku spustit test kabelu a zobrazit, zda není kabel (kroucená dvoulinka) připojený do 100BASE-T1 portu rozpojený nebo zkratovaný.

100BASE-T1 převodník po připojení do počítače přes USB bude dostupný jako sériový (COM) port. PC aplikace umí vyčíst tyto informace z převodníku:

  • stav spojení T1 portu
  • kvalita signálu T1 portu
  • konfigurace Master/Slave
  • polarita T1 portu
  • počítadla RX a TX chyb
  • výsledek testu T1 kabelu (ok / rozpojeno / zkratováno)

PC utilita pro 100BASE-T1 převodník ke stažení zde.