Brány a převodníky sběrnic

Brány (gateway) a převodníky (converter) slouží k propojení odlišných fyzických vrstev sběrnic, aby bylo možné mezi nimi komunikovat a přenášet zprávy a signály mezi nimi.

SAE J2716 Interface
Převodník, brána, a data logger pro SAE J2716 (SENT sběrnice). Převodník má 4 SENT kanály, 10/100 Ethernet port, CAN(/FD) kanál, USB port, 4 I/O a microSD slot. Zařízení lze jednoduše nastavit přes webové rozhraní a též přes PC aplikaci, která je zdarma a umožňuje využívat rozšířené funkce převodníku. Zařízení lze integrovat do jiného systému díky otevřenému komunikačnímu protokolu.
SAE J2716 (SENT) – USB převodník
SENT-USB je dvoukanálový SAE J2716 (Single Edge Nibble Transmission – SENT) převodník na USB, který jednoduše připojí SENT sběrnici do počítače. Převodník je nápajen z USB a poskytuje dva obousměrné SENT kanály a USB 2.0 port s virtualním COM portem (VCP). PC aplikace pro monitoring a simulaci SENT protokolu je k převodníku zdarma.
SAE J2716 (SENT) - CAN/RS-232 převodník
Převodník SAE J2716 SENT na RS-232 nebo CAN bus se dvěma obousměrnými SENT kanály a dvěma mapovatelnými analogovými výstupy. SENT kanály jsou nezávisle konfigurovatelné a podporují Fast, Short Serial a Enhanced Serial zprávy. Konfiguraci kanálu lze uložit do remanentní paměti zařízení. PC aplikace pro konfiguraci parametrů a příjem, vysílání a logování dat je zdarma. K dispozici je komunikační protokol pro jednoduchou integraci převodníku do jiného systému.
MACH-ETH
MACH-ETH je komunikační převodník s Ethernetem, dvěma CAN/CAN FD kanály, jedním LIN kanálem, USB a RS-232 porty a několika vstupy a výstupy. Zařízení může fungovat jako převodník z USB nebo Ethernetu na CAN(/FD) a LIN kanály a díky otevřenému komunikačnímu protokolu ho lze jednoduše zaintegrovat. Převodník je uživatelsky programovatelný, díky čemuž lze například realizovat CAN(/FD)-LIN gateway či jiné simulační funkce přímo v převodníku.
LIN na CAN/RS232 převodník
LIN-CAN/RS232 je převodník/brána pro propojení LIN sběrnice s CAN nebo RS-232. Zařízení podporuje LIN v1.x a v2.x a umí být LIN Master i Slave. Převodník je dostupný ve dvou variantách LIN-CAN a LIN-RS232 a díky komunikačnímu protokolu lze obě varianty integrovat se systémem zákazníka.
CAN FD LIN Gateway
CANFD LIN Gateway je uživatelsky programovatelný převodník/data logger/simulátor, který poskytuje dva CAN/CAN FD kanály, LIN kanál a RS-232 port. Převodník dále obsahuje slot na microSD kartu a několik digitálních a analogových vstupů a výstupů. Firmware lze naprogramovat v jazycích C nebo C++.
100BASE-T1 USB převodník
Nově nabízíme 100BASET-T1 USB převodník, kterým lze propojit síť automobilového Ethernetu (IEEE 100BASE-T1 / BroadR-Reach) s počítačem přes USB. V PC se adaptér chová jako běžná síťová karta (USB-LAN) a lze ho využít ke komunikaci s řídicí jednotkou nebo sítí zejména na počítačích, které nemají zabudovaný Ethernet port.
100BASE-T1 převodník (Media Converter)
Obousměrný převodník fyzických vrstev mezi 100BASE-T1 (BroadR-Reach / Automotive Ethernet) a 100BASE-TX (Fast Ethernet), OABR Master/Slave konfigurace, SMI registry budičů dostupné po virtuálním sériovém portu nebo po CAN sběrnici. Kompatibilní s IEEE 802.3bw.
100/1000BASE-T1 Media Converter MATEnet
Převodník (media converter) mezi 100BASE-T1 / 1000BASE-T1 automobilovým Ethernetem (Single Pair Ethernet) a klasickým 100BASE-TX / 1000BASE-T Ethernetem Využívá TE MATEnet konektor. Jednoduché nastavení parametrů převodu pomocí přepínačů. USB port pro vyčtení stavu a konfiguraci převodníku. Zařízení lze též využít jako USB-CAN(/FD) převodník.
100/1000BASE-T1 Media Converter
100/1000BASE-T1 Media Converter H-MTD
Převodník (media converter) mezi 100BASE-T1 / 1000BASE-T1 automobilovým Ethernetem (Single Pair Ethernet) a klasickým 100BASE-TX / 1000BASE-T Ethernetem Využívá Rosenberger H-MTD konektor. Jednoduché nastavení parametrů převodu pomocí přepínačů. USB port pro vyčtení stavu a konfiguraci převodníku. Zařízení lze též využít jako USB-CAN(/FD) převodník.