SAE J2716 (SENT) – USB převodník

SENT-USB je dvoukanálový SAE J2716 (Single Edge Nibble Transmission – SENT) převodník na USB, který jednoduše připojí SENT sběrnici do počítače. Převodník je nápajen z USB a poskytuje dva obousměrné SENT kanály a USB 2.0 port s virtualním COM portem (VCP). PC aplikace pro monitoring a simulaci SENT protokolu je k převodníku zdarma.

Pomocí komunikačního protokolu po virtuálním sériovém portu lze převodník ovládat a integrovat do již existujícího systému.

SENT-USB katalogový list
Specifikace komunikačního protokolu

hlavní vlastnosti

 • SENT převodník do USB
 • logger/tester/simulátor SENT protokolu
 • dva nezávislé SAE J2716 (SENT) kanály
 • každý kanál nastavitelný pro příjem nebo vysílání
 • napájení z USB
 • v PC jako virtuální sériová linka (Virtual COM port)
 • podpora Fast a Slow zpráv dle SAE J2716:2016 (Fast, Short Serial, Enhanced Serial)
 • konfigurovatelné parametry SENT kanálu – Tick Time, Nibble Count
 • PC aplikace zdarma

další vlastnosti

 • remanentní pamět pro uložení nastavení
 • inteligentní filtrace příchozích SENT zpráv
 • simulace chyb v CRC (CRC fault injection)
 • napájení 9-30 V DC
 • 4x LED (3x status, 1x napájení)
 • tlačítko pro reset
 • rozměry 108 x 54 x 30 mm
 • 5V DC output s nadproudovou ochranou
 • 1x 8-pin 1x Micro-USB
 • umístění na stole nebo montáž na DIN lištu
 • firmware i hardware lze dle požadavků zákazníka přizpůsobit

Podporovány jsou zprávy typu Fast, Short Serial a Enhanced Serial Message a převodník umožňuje inteligentní filtraci příchozích SENT zpráv, aby nedošlo k vysokému vytížení RS-232 nebo CAN sběrnice. K zařízení je zdarma poskytnuta PC aplikace pro konfiguraci SENT kanálu, příjem i odesílání Fast i Slow zpráv a monitoring/logování komunikace. Konfigurace SENT kanálu lze uložit do remanentní paměti zařízení.

Počítačová aplikace „SENT Gateway Analyser“ je k převodníku zdarma. Aplikace umožňuje monitorovat, logovat a simulovat SENT komunikaci. Převodník je možné zaintegrovat do jiného systému pomocí komunikačního protokolu přes USB virtuální COM port (VCP). Tím je možné převodník ovládat například z testovacích nebo HiL systémů. Simulace chyb (CRC fault injection) je též možná.

Inteligentní hardwarovou filtraci příjímaných SENT zpráv lze na převodníku využít, aby PC nebyl zahlcen příchozími zprávami.

Software a integrace převodníku

 • zdarma PC aplikace „SENT Gateway Analyser“ pro nastavení SENT parametrů, příjem a vysílání zpráv včetně logování
 • pro integraci zařízení do jiných systémů je k dispozici komunikační protokol po sériové lince
 • .NET SDK (DLL) pro jednodušší softwarovou integraci. Umožňuje komunikovat se SENT gateway: konfigurovat a ovládat SENT kanály, přijímat a odesílat Fast a slow zprávy.
 • firmware zařízení lze upgradovat z PC

objednací čísla

p/n produkt
SENT-USB SAE J2716 USB převodník
DIN-CLIP Plastový klip pro přidělání převodníku na DIN lištu
SENT-NET-SDK .NET SDK pro integraci komunikačního protokolu