USB převodník pro automobilový Ethernet

Nově nabízíme 100BASE-T1 USB převodník, kterým lze propojit síť automobilového Ethernetu (IEEE 100BASE-T1 / BroadR-Reach) s počítačem přes USB. V PC se adaptér chová jako běžná síťová karta (USB-LAN) a lze ho využít ke komunikaci s řídicí jednotkou nebo sítí zejména na počítačích, které nemají zabudovaný Ethernet port.

Prohlédněte si katalogový list 100BASE-T1 USB Interface.

Převodník realizuje obousměrný převod mezi 100BASE-T1 a počítačem, podporuje USB 2.0 a nepotřebuje externí napájení. Ovladače jsou k dispozici pro Windows, Linux i Mac. Konfiguraci Master / Slave pro 100BASE-T1 port lze zvolit přepínačem na převodníku a nebo programově přes PC utilitu (viz níže). Převodník má DSUB9M (OABR a CAN bus) a micro-USB konektor.

Zdarma poskytujeme PC utilitu pro vyčtení stavu převodníku. Po připojení převodníku do USB zobrazí aplikace stav spojení převodníku, sílu signálu. Nástrojem lze také konfigurovat Master/Slave režim a také spustit test 100BASE-T1 kabelu, kterým lze diagnostikovat chyby (zkrat nebo rozpojení) na kroucené dvoulince.