CANopen – návrh a komunikační stack

Pro protokol CANopen poskytujeme:

  • Design tool – návrh CANopen clusteru v PC, využití profilů zařízení, generování Electronics Data Sheet (EDS) a Object Dictionary (OD).
  • Komunikační stack pro CANopen Master/Slave v jazyce C, který zákazníkovi poskytne rychlý vývoj CANopen zařízení.

Příklady profilů zařízení:

  • CiA-302-2 Network management – flying master applications
  • CiA-304 Framework for safety-relevant communication
  • CiA-305 Layer setting services (LSS) and protocols
  • CiA-306-6 CANopen Network redundancy
  • CiA-401 Profile for I/O devices – Generic I/O modules
  • CiA-402 Device profile for drives and motion control