CANopen – návrh a komunikační stack

Pro protokol CANopen poskytujeme:

Příklady profilů zařízení: