Komunikační stacky a zdrojové kódy

Nabízíme implementace výšší protokolů CANopen, Ethernet Powerlink a EtherCAT clustery a diagnostických a kalibračních protokolů UDS, XCP, CCP.

Zdrojové kódy jsou napsané v jazyce C a vyhovují standardu ANSI C. Je je tedy možné zkompilovat pro jakýkoliv mikrokontrolér či mikroprocesor, pouze je nutné upravit HAL vrstvu pro daný mikrokontrolér napsáním driveru pro CAN, timery apod.

UDS, ISO 15765 a ISO 14229
Nabízíme implementace diagnostického a kalibračního protkolu UDS (Unified Diagnostic Services) dle ISO 14229-1 a ISO 15765 včetně transportního protokolu ISO-TP (ISO 15765-2) pro CAN, CAN-FD, LIN, FlexRay a BroadR-Reach (OABR).
SAE J1939 komunikační stack
SAE J1939 komunikační stack pro embedded systémy je kompletní implementace protokolu J1939. Je napsán v ANSI C a lze ho tedy použít jako knihovnu pro vývoj řešení bez závislosti na platformě.
Ethernet Powerlink - návrh a komunikační stack
Nástroje pro návrh Ethernet Powerlink zařízení, EDS a automatické generování komunikačního stacku.
EtherCAT návrh a komunikační stack
EtherCAT design tool slouží k návrhu EtherCAT clusteru a komunikační stack v jazyce C (ANSI C) dle IEC 61158 poskytuje rychlou implementaci EtherCAT Slave.
CANopen - návrh a komunikační stack
Nabízíme nástroje pro návrh CANopen clusteru, vygenerování EDS souborů jednotlivých jednotek a zdrojových kódů pro Master i Slave včetně funkcí dle zvoleného profilu zařízení.