Komunikační stacky a zdrojové kódy

Nabízíme návrhové nástroje pro výšší protokoly typu CANopen, Ethernet Powerlink a EtherCAT clustery a licence zdrojových kódů komunikačních vrstev postavených na sběrnici CAN a Ethernet.

Zdrojové kódy jsou napsané v jazyce C a vyhovují standardu ANSI C. Je je tedy možné zkompilovat pro jakýkoliv mikrokontrolér či mikroprocesor, pouze je nutné upravit HAL vrstvu – řadič CAN, timery apod.

SAE J1939 komunikační stack

SAE J1939 komunikační stack pro embedded systémy je kompletní implementace protokolu J1939. Je napsán v ANSI C a lze ho tedy použít jako knihovnu pro vývoj řešení bez závislosti na platformě.

CANopen - návrh a komunikační stack

Nabízíme nástroje pro návrh CANopen clusteru, vygenerování EDS souborů jednotlivých jednotek a zdrojových kódů pro Master i Slave včetně funkcí dle zvoleného profilu zařízení.

EtherCAT návrh a komunikační stack

EtherCAT design tool slouží k návrhu EtherCAT clusteru a komunikační stack v jazyce C (ANSI C) dle IEC 61158 poskytuje rychlou implementaci EtherCAT Slave.

Ethernet Powerlink - návrh a komunikační stack

Nástroje pro návrh Ethernet Powerlink zařízení, EDS a automatické generování komunikačního stacku.