Serverové čtení SPZ

Aplikace LprFolderRecognition poskytuje hromadné rozpoznávání registračních značek v obrazových souborech. V aplikaci se zvolí vstupní adresář, který je stále monitorován. Jakmile v něm přibyde obrázek (png, jpg, bmp), dojde k prohledání snímku a nalezená SPZ je spolu se zemí jejího původu uložena do textového souboru ve výstupní složce a původní soubor je přesunut.

Využití aplikace je pro serverové rozpoznání offline snímků registračních značek, např. v bezpečnostních aplikacích nebo pro doplnění funce čtení registračních značek do již existujícího systému.

Vlastnosti:

  • kontinuální vyhledávání SPZ v obrázkových souborech
  • podporuje i nové české osmimístné (na přání) RZ
  • uložení výsledku rozpoznání do txt souboru nebo do databáze – text RZ, jistota rozpoznání, země původu, pozice značky ve snímku
  • zobrazení informací a detailu fotky v aplikaci
  • nastavení aplikace: vstupní a výstupní adresář, parametry OCR
  • obsahuje zabudovaný FTP server pro vzdálené nahrání fotek