Mobilní aplikace pro ověření SPZ

LprVerifier je systém pro automatizované ověření registračních značek v terénu. S použitím fotoaparátu mobilního telefonu nebo tabletu umožňuje aplikace vyfotit registrační značku vozidla, automaticky ji rozpoznat a zobrazit uživateli informace o dané SPZ načtené ze serverové databáze.

mobilni-overeni-postup-rozpoznani

Mobilní aplikací uživatel vyfotí registrační značku, ta se automaticky nahraje na server, kde se rozpozná a z databáze se zpět uživateli zobrazí informace o dané registrační značce (např. vlastník, povolení parkování apod.). Též je možné ručně zadat SPZ a manuálně ji ověřit.

mobilni-overeni-registracnich-znacek

Systém se skládá z multiplatformní mobilní aplikace, HTTPs REST/JSON serverové aplikace pro komunikaci se zařízeními, back-end modulu pro automatické čtení registračních značek z fotek a databáze registračních značek.

Systém LprVerifier lze například použít pro ověřování povolení parkování vozidel v parkovacích zónách, areálech, parkovištích, festivalech a dalších lokalitách, kde je potřeba kontrolovat vozidla a je možné ho zakázkově přizpůsobit.