Konfigurovatelná řídicí jednotka s CAN a LIN komunikací

CAN-LIN Gateway ECU je elektronická řídicí jednotka, která poskytuje až dva CAN/CAN FD kanály, LIN kanál a několik multifukčních vstupů a výstupů. Jednotku lze využít jako komunikační bránu mezi CAN, CAN FD a LIN sběrnicemi nebo jako I/O modul vzdálených vstupů a výstupů.

Řídicí jednotku lze jednoduše nakonfigurovat pomocí PC aplikace po CAN sběrnici a je vhodná pro mobilní i stacionární aplikace v automobilovém i průmyslovém odvětví. Podporovány jsou protokoly SAE J1939 i raw CAN.

Uživatel může nakonfigurovat mapování zpráv mezi CAN, CAN FD a LIN kanály a také je možné nastavit mapování digitálních a analogových vstupů a výstupů jednotky do datových částí CAN, CAN FD a LIN rámců.

Blokové schéma

Komunikační brána – network gateway

Obousměrné mapování zpráv mezi komunikačními kanály je nastavitelné uživatelem. Tato funkce je vhodná zejména v případě, kdy je jednotka využita jako komunikační brána (CAN-LIN gateway/bridge). Mapování lze nastavit na bázi identifikátorů zpráv, což poskytuje velkou flexibilitu. Jeden záznam mapování obsahuje:

  • zdroj: ID zprávy a komunikační kanál (pro CAN pak navíc volba: standard / extended)
  • destinace: ID zprávy a komunikační kanál (pro CAN pak navíc volba: standard / extended)
  • typ mapování: periodické (v milisekundách) / událostní
  • Timeout pro periodické zprávy: Automaticky nastaví datovou část odchozí zprávy na 0xFF

Záznamy jsou uloženy v remanentní paměti jednotky a lze jich nastavit několik desítek.

Mapování vstupů a výstupů

Fyzické vstupy a výstupy jednotky lze napojit na datovou komunikaci CAN(/FD) a LIN sběrnic. Digitální a analogové vstupy mohou být namapovány do datových částí odchozích CAN(/FD) a LIN zpráv a naopak příchozí datové zprávy z CAN(/FD) a LIN sběrnic je možné namapovat na digitální výstupy jednotky.

V jednotce též lze využít režim SAE J1939 protokolu, kdy jsou hodnoty vstupů dostupné na CAN sběrnici standardizovaně v J1939 PGN formátu a výstupy jednotky lze přes PGN též ovládat.

Konfigurace řídicí jednotky

Počítačová aplikace ECU Configurator slouží k jednoduchému nastavní jednotky po CAN sběrnici. Následující parametry a funkce je možné v jednotce nastavit:

  • parametry CAN kanálu/ů: baud rate, sample point, CAN FD: data phase baud rate a sample point
  • parametry LIN kanálu: baud rate, master/slave režím, typ kontrolního součtu
  • LIN master plánovač: plánovací tabulka identifikátorů zpráv a jejich časování
  • mapování identifikátorů zpráv: CAN(/FD) na LIN a LIN na CAN(/FD)CAN na LIN, periodické časování a timeouty
  • I/O mapování: digitální/analogový vstup do odchozí datové zprávy CAN(/FD) nebo LIN sběrnice; bitová pozice příchozí datové zprávy CAN(/FD) nebo LIN sběrnice na digitální výstup jednotky
  • Režim jednotky: konfigurovatelná jednotka / standardní SAE J1939 I/O modul

Aplikace využívá Kvaser CAN interface driver pro přístup na CAN sběrnici z počítače.

Galerie produktu

CAN-LIN Gateway ECU- další informace