Simulace chyb na fyzické vrstvě CAN a CAN FD

Připravili jsme desku pro simulaci chyb na diferenciálních sběrnicích, která umožňuje manuální vložení různých druhů chyb do fyzické vrstvy. Pomocí přepínačů a potenciometrů lze nasimulovat chyby typu chybějící zakončovací odpor, zkratované vodiče CAN_L/CAN_H mezi sebou nebo na Gnd či Vdd, rozpojený vodič CAN_L, CAN_H, Gnd, Vdd nebo stínění. Deska je vhodná pro diferenciální sběrnice CAN, CAN-FD, FlexRay, RS-485 a také pro LIN bus a ostatní se standardním zapojením D-SUB9 konektoru.

Prohlédněte si technickou specifikaci simulátoru chyb nebo si stáhněte katalogový list.