Simulátor chyb na CAN sběrnici

Deska pro simulaci chyb na diferenciální sběrnicích CAN, CAN FD, FlexRay, RS-485 a LIN. Deska umožňuje cíleně porušit fyzickou vrstvu sběrnice chybami: špatný zakončovací odpor, zkratovaný/rozpojený signál CAN_H nebo CAN_L na zem/napájecí vodič, přerušený signál země, napájení nebo stínění.

Simulátor chyb je rozdělen na dvě části – levou a pravou. Na každé jsou dva D-SUB9F konektory, které jsou mezi sebou propojeny 1:1. Mezi levou a pravou stranou jsou vloženy přepínače, pomocí kterých je možné nasimulovat různé druhy chyb na vodičích sběrnice. Pokud jsou všechny přepínače ve stavu OK, nedochází k žádné chybě na fyzické vrstvě a pak je tedy spojení mezi levou a pravou stranou desky neporušené. Všechny čtyři D-SUB konektory jsou pak spolu spojeny 1:1 a lze desku použít pro běžné propojení zařízení mezi sebou.

Stáhnout katalogový list

Lze nasimulovat poruchy

 • bez chyby (vstupní a výstupní D-SUB konektory správně spojeny)
 • zakončovací odpor (piny 7+2): změna odporu mezi diferenciálními vodiči (potenciometr 0-10 KOhm) / možné zapnutí pevného 120 Ohm odporu
 • CAN_L (pin 2): zkrat na GND, zkrat na Vdd, rozpojení, částečné rozpojení signálu (potenciometr 0-10 KOhm)
 • CAN_H (pin 7): zkrat na GND, zkrat na Vdd, rozpojení, částečné rozpojení signálu (potenciometr 0-10 KOhm)
 • zkrat CAN_L na CAN_H (zakončovací odpor 0 Ohm)
 • rozpojení GND (pin 3)
 • rozpojení Vdd (pin 9)
 • rozpojení stínění (pin 5)

Technická specifikace

 • vstup 2x D-SUB9 F (spojeny 1:1)
 • výstup 2x D-SUB9 F (spojeny 1:1)
 • svorky pro připojení externích vodičů sběrnice
 • oka pro připojení sond osciloskopu na důležité datové signály
 • vhodné pro CAN, CAN FD, FlexRay, RS-485, LIN
 • 4x gumová protiskluzová nožka zespoda desky
 • rozměr desky 100 mm x 100 mm

objednací čísla

p/n produkt
BUS-FAULT-INJECTOR
deska pro simulaci chyb na fyzické vrstvě sběrnice