Simulátor chyb na CAN sběrnici

Deska pro simulaci chyb na diferenciální sběrnicích CAN, CAN FD, FlexRay, RS-485 a LIN. Deska umožňuje cíleně porušit fyzickou vrstvu sběrnice chybami: špatný zakončovací odpor, zkratovaný/rozpojený signál CAN_H nebo CAN_L na zem/napájecí vodič, přerušený signál země, napájení nebo stínění.

Simulátor chyb je rozdělen na dvě části – levou a pravou. Na každé jsou dva D-SUB9F konektory, které jsou mezi sebou propojeny 1:1. Mezi levou a pravou stranou jsou vloženy přepínače, pomocí kterých je možné nasimulovat různé druhy chyb na vodičích sběrnice. Pokud jsou všechny přepínače ve stavu OK, nedochází k žádné chybě na fyzické vrstvě a pak je tedy spojení mezi levou a pravou stranou desky neporušené. Všechny čtyři D-SUB konektory jsou pak spolu spojeny 1:1 a lze desku použít pro běžné propojení zařízení mezi sebou.

Stáhnout katalogový list

Lze nasimulovat poruchy

Technická specifikace

objednací čísla

p/n produkt
CAN-FAULT-BOARD deska pro simulaci chyb na fyzické vrstvě sběrnice