Kvaser Mini PCI Express HS v2

Kvaser Mini PCI Express HS v2 je Mini PCI Express karta s jedním galvanicky odděleným CAN/CAN FD kanálem. Karta má s malé rozměry (30 x 51mm) a využívá PCI Express system bus, čímž dochází k nízkým latencím a časové značky zpráv jsou s 1 µs přesností.

katalogový list ke stažení

Klíčové vlastnosti