Kvaser Mini PCI Express 2xHS v2

Kvaser Mini PCI Express 2xHS v2 je Mini PCI Express karta se dvěma galvanicky oddělenými CAN/CAN FD kanály. Karta má s malé rozměry (30 x 51mm) a využívá PCI Express system bus, čímž dochází k nízkým latencím a časové značky zpráv jsou s 1 µs přesností.

katalogový list ke stažení

Klíčové vlastnosti