CANedge2

CANedge2 je dvoukanálový plug & play CAN/LIN data logger, umožňující záznam CAN a LIN komunikace na vyjímatelnou microSD kartu. Zařízení obsahuje RTC a logování je konfigurovatelné.

CANedge2 má také WiFi připojení a umožňuje nahrávat logy přímo na server, ze kterého si též může stáhnout aktuální konfiguraci. Data logger je vhodný pro telematiku, R&D testování, diagnostiku and prediktivní údržbu.

Software/API je otevřené a je zdarma – žádné poplatky ani proprietární řešení.

vlastnosti:

 • 2 CAN/LIN kanály s podporou CAN FD
 • vyjímatelná 8-32 GB microSD karta
 • WiFi připojení
 • RTC s 50 µs rozlišení
 • 2 DSUB-9 konektory
 • napájení 7 V – 32 V DC, spotřeba 1 W
 • malé rozměry a hmotnost – 8 x 5 x 2 cm. 100g; hliníková krabička
 • jednoduše aktualizovatelný a konfigurovatelný firmware „over-the-air“
 • možnost konverze dat do např. CSV, ASC, TRC. Svobodný otevřený systém GUI/API. DBC  software na konverze & grafy
 • editor typu nástroje svobodného otevřeného systému pro snadnou konfiguraci zařízení (dostupná offline/online verze)

CAN sběrnice

 • kanály: 2 x CAN/CAN FD
 • standard: ISO 11898:  CAN až 1 Mbit/s) a ISO CAN FD až 5 Mbit/s
 • protokoly: zápis dat z protokolů založených na CAN (J1939, FMS, CANopen, NMEA 2000, OBD2, …)
 • identifikátory podpora CAN 2.0A (11-Bit ID) a 2.0B (29-Bit ID)
 • CAN baud rate může být detekována automaticky nebo manuálně
 • tichý režim: Omezený (pouze acknowledge) nebo monitorování (bez potvrzování)
 • filtrace : 128/64 běžné/rozšířené ID filtry na kanál (rozsah, maska, přijetí, odmítnutí)
 • předfiltr CAN rámců pro záznam např. podle času (za X ms) nebo podle dat (např. jestli se byte X nebo Y změní)
 • přenos CAN rámců na kanál (jednorázový/periodický) – např. pro OBD2 požadavky
 • ochrana: ±16 kV HBM ESD, ±15 kV IEC ESD
 • TX dominantní timeout (nezarušení komunikace v případě poruchy)

Sběrnice LIN

 • 2  LIN kanály (Slave)
 • V s LIN 2.0 až 20 Kbit/s („vylepšený“ formát kontrolního součtu)
 • ochrana: ±8 kV HBM ESD, ±1.5 kV CDM
 • TX dominant timeout (nezarušení komunikace v případě poruchy)

Logování dat

 • CAN/LIN paralelně: záznam dat až ze dvou CAN kanálů a dvou LIN kanálů současně
 • Hodiny reálného času (RTC) – CAN rámce mají časovou známku s 50 mikrosekundovou přesností. RTC je možno nastavit na lokální časovou zónu (výchozí: UTC)
 • SD karta: 8 GB vyjímatelná průmyslová micro SD třídy 10 (SDHC) v balení (možnost až 32GB) – čtení 80 MB/s
 • Formát záznamového souboru: průmyslový standardní binární MDF4 (snadná konverze do např. CSV, ASC, pandas, MATLAB, …)
 • Komprese dat: konfigurovatelná komprese log souboru (~50-80% redukce velikosti)
 • Cyklický zápis: nejstaší záznamový soubor je vymazán, když je SD karta plná
 • Pokročilé triggerování logování: Dle hodnot signálů lze zapnout/vypnout logování

 

 • Možnost přenosu tzv. „heartbeat CAN rámce“ se statusem zařízení, využití datového úložiště  & RTC
 • Konfigurovatelné rozdělení velikosti záznamového souboru (dle velikosti: 1-512 MB a/nebo dle periody: 0-86400 s)
 • 100% elektricky bezpečný zápis dat  – žádné poškození dat při odpojení
 • Každé zařízení má ID zajišťující unikátní výběr názvů záznamových souborů
 • Šifrvání dat: pro bezpečnost (GDPR/CCPA), mohou být data šifrována na SD kartě (včetně kontrolního součtu)

WiFi

 • „Station mode“: připojení k přístupovému bodu WiFi (např. router nebo 3G/4G hotspot) k přenosu dat
 • Protokol: HTTP/HTTPS: stabilní a zabezpečené přenosy – ideální pro tzv. „big data“ nebo telematiku
 • Přístupový bod: Připojí 1-5 přístupových bodů WiFi. Prioritní řazení. Podmínka síly signálu
 • Anténa: Externí (SMA, 2400 Mhz, <2 dB zisk) – možnost rozšíření kabelem
 • LAN Standard: IEEE 802.11 b/g/n
 • Rozhraní serveru: Popular S3 REST – plug & play s MinIO (open source), AWS, Google Cloud, …