CANedge2

CANedge2 je dvoukanálový plug & play  CAN/LIN data logger, umožňující záznam CAN dat s časovou známkou (klasický/CAN FD) na vyjímatelnou SD kartu.

Je to malé zařízení, které připojí přístupové body přes WiFi (např. WLAN nebo 3G/4G routery) a securely nahraje data na Váš server. Dále může být zařízení aktualizováno technologií „over-the-air“ (OTA).

Výborné pro telematiku, R&D oborové testy, diagnostiku and prediktivní údržbu.

Software/API je svobodný otevřený systém – žádné poplatky ani proprietární uzamčení.

Hlavní prvky:

 • 2 CAN/LIN kanály s podporou CAN FD
 • Vyjímatelná 8-32 GB microSD karta
 • RTC s 50 µs rozlišením a časovou známkou
 • 2 DSUB-9 konektory
 • Napájení 7 V – 32 V DC, spotřeba energie  1 W
 • Malé rozměry a hmotnost – 8 x 5 x 2 cm. 100g. Hlidníkový kryt.
 • Úroveň podnikového zabezpečení dat na sbběrnici CAN
 •  Žádné poplatky ani proprietární uzamčení
 •  Jednoduše aktualizovatelný a konfigurovatelný FirmWare „over-the-air“ celé skupiny. Autosynchronizace hodin v reálném čase (RTC) přes WiFi
 • Možnost konverze dat do např. CSV, ASC, TRC. Svobodný otevřený systém GUI/API. DBC  software na konverze & grafy
 • Editor typu nástroje svobodného otevřeného systému pro snadnou konfiguraci zařízení (dostupnná offline/online verze)
 • WiFi připojení

Sběrnice CAN

 • Kanály: 2 x CAN/CAN FD
 • Standard: ISO 11898: V souladu s CAN (až 1 Mbit/s) a ISO & Bosch CAN FD (až 5 Mbit/s)
 • Protokoly: zápis dat z protokolů založených na CAN (J1939, FMS, CANopen, NMEA 2000, OBD2, …)
 • Identifikátory: V souladu se specifikacemi CAN 2.0A (11-Bit ID) a 2.0B (29-Bit ID)
 • Bitrate může být detekován automaticky nebo ručně.
 • Ochrana vysílače a přijímače ±16 kV HBM ESD, ±15 kV IEC ESD, ±70 V chyba sítě, zkrat
 • Běžně používané napájení: ±30 V
 • TXD dominantní timeout (předchází blokování sítě v případě poruchy)

Sběrnice LIN

 • 2  LIN kanály(Slave)
 • V souladu s LIN 2.0 až 20 Kbit/s („vylepšený“ formát kontrolního součtu)
 • Ochrana vysílače a přijímače: ±8 kV HBM ESD, ±1.5 kV CDM, ±58 V chyba sítě
 • TXD dominant timeout (předchází blokování sítě v případě poruchy)

Zápis dat

 • SD karta: 8 GB vyjímatelná průmyslová micro SD třídy 10 (SDHC) v balení (možnost až 32GB) – čtení 80 MB/s
 • CAN/LIN paralelně: záznam dat až dvěma CAN kanály + 2 LIN kanály současně
 • Hodiny reálného času (RTC) – CAN rámce mají časovou známku s datem a 50 mikrosekundovým rozlišením. RTC je možno nastavit na lokální časovou zónu (výchozí: UTC)
 • Formát záznamového souboru: průmyslový standardní binární MDF4 (snadná konverze do např. CSV, ASC, pandas, MATLAB, …)
 • Komprese dat: konfigurovatelná zapouzdřená komprese záznamového souboru (~50-80% redukce velikosti)
 • Ztišený mód: Omezený (pouze acknowledge) nebo monitorování (žádný přenos)
 • Filtry : 128/64 běžné/rozšířené ID filtry na kanál (rozsah, maska, přijetí, odmítnutí)
 • Předdělička CAN rámců pro záznam např. podle času (za X ms) nebo podle dat (např. jestli se byte X nebo Y změní)
 • Přenos soupis CAN rámců na kanál (jednorázový/periodický) – např. pro OBD2 požadavky
 • Cyklický zápis: nejstaší záznamový soubor je vymazán, když je SD karata plná
 • Pokročilé spouštěcí mechanismy: Kontrolou signálu, která je založená na vlastních CAN ID & hranici dat můžete ovládat start/stop zápisu.

 

 • Možnost přenášení tzv. „heartbeat CAN rámce“ se statusem zařízení, využití datového úložiště  & RTC
 • Konfigurovatelné rozdělení velikosti záznamového souboru (dle velikosti: 1-512 MB a/nebo dle periody: 0-86400 s)
 • 100% elektricky bezpečný zápis dat  – žádné poškození dat při odpojení
 • Každé zařízení má ID zajišťující unikátní výběr názvů záznamových souborů
 • Šifrvání dat: pro bezpečnost (GDPR/CCPA), mohou být data šifrována na SD kartě (včetně kontrolního součtu)

WiFi

 • „Station mode“: připojení k přístupovému bodu WiFi (např. router nebo 3G/4G hotspot) k přenosu dat
 • Protokol: HTTP/HTTPS: stabilní a zabezpečené přenosy – ideální pro tzv. „big data“ nebo telematiku
 • Přístupový bod: Připojí 1-5 přístupových bodů WiFi. Prioritní řazení. Podmínka síly signálu
 • Anténa: Externí (SMA, 2400 Mhz, <2 dB zisk) – možnost rozšíření kabelem
 • LAN Standard: IEEE 802.11 b/g/n
 • Rozhraní serveru: Popular S3 REST – plug & play s MinIO (open source), AWS, Google Cloud, …