Vývoj zařízení pro monitoring bateriových článků s CAN a DC-LIN

Začátkem roku 2017 jsme vyvíjeli modul pro monitorování teploty a napětí bateriových článků (Battery Management System – BMS) na elektrických vozidlech. Zařízení s ostatními řídicími jednotkami (ECU) komunikuje po CAN sběrnici (CAN bus) a také po nové DC-LIN sběrnici.

DC-LIN (též nazývané jako DC-BUS) je nová fyzická vrstva LIN sběrnice, která bude standardizovaná v ISO 17987:2016. Oproti klasické LIN fyzické vrstvě je zde zcela vynechán vodič LIN bus a zařízení je tedy spojeno se zbytkem sběrnice pouze dvěma vodiči – napájení a zem. Komunikace je modulována frekvencí řádově MHz na napájecí větev (DC powerline). Výhodou je ono ušetření jednoho vodiče v kabelovém svazku.

Modul je založen na procesoru STM32F4 a pro měření teploty bateriových článků využívá NTC termistory. Měřicí část obvodu je galvanicka oddělena od mikroprocesorové části. Naším úkolem bylo navrhnout DPS, implementovat firmware a vyrobit+oživit několik prototypů.