Multiplatformní aplikace pro mobilní telefony v Xamarin

Z PhoneGap / Apache Cordova jsme kompletně přešli na Xamarin + Xamarin Forms a mobilní aplikace tedy nyní tvoříme ve vývojovém prostředí Visual Studio v jazyce C#. V Xamarin je možné tvořit multiplatformní mobilní aplikace, které jsou nativní a tedy dostatečně rychlé a Visual Studio přináší možnosti jednoduché integrace a snadného vývoje, ladění a testování aplikace při použití emulátorů pro Android a iOS.