Nový rychlý čtyřkanálový CAN převodník do PCI Express

Firma Kvaser, jejíž jsme distributor, vydává novou převodníkovou kartu Kvaser PCIEcan 4xHS do PCI Express, která má 4 galvanicky oddělené CAN High-Speed (HS) kanály. Karta má malé rozměry (86 x 69mm) a díky vlastní CAN IP implementaci v FPGA je velice rychlá co se týče zpoždění zpráv a reakčních dob – průměrné zpoždění je jen 45 us a je to tedy nejrychlejší převodník firmy Kvaser.

Převodník je zároveň připraven pro nový CAN-FD protokol, který karta bude v budoucnu podporovat po nahrání nového firmware.

Více o tomto zařízení naleznete na stránce Kvaser PCIEcan 4xHS do PCI Express.

Kvaser PCIEcan 4xHS