Testování FlexRay řídicích jednotek

Pro našeho zákazníka jsme dokončili vývoj testovací aplikace pro řídicí jednotky na FlexRay sběrnici.

Aplikace vyhodnocuje chování jednotek v teplotních pecích během cca hodinového testu a umožňuje testovat 6 ECU najednou. Po FlexRay sběrnici s jednotkami komunikuje pomocí FlexCard USB převodníkových karet.

Během testu se měří proudová spotřeba jednotky a zároveň se monitoruje Wake-Up Pattern/Symbol na FlexRay kanále. V případě probuzení jednotky (vyhodnoceno proudově i komunikací na sběrnici) provede aplikace Cold Start FlexRay kanálu, aby se z jednotky vytáhly informace o zdroji probuzení.
Po úspěšném i neúspěšném testu je vygenerován report do souboru. Testy jdou spustit hromadně i jednotlivě a uživatel je pomocí GUI informován a stavech, trvání a průběhu testů.