LetUgo

LetUgo

Jsme výhradní distributor systému LetUgo pro Českou republiku.
LetUgo je automatický parkovací / vjezdový / přístupový systém založený na rozpoznání registračních značek (RZ). Systém je modulární a používá digitální kamery pro přečtení a rozpoznávání SPZ vozidel a na jejich základě ovládá závory či brány. K identifikaci uživatele se využívá pouze registrační značka, odpadá tedy nutnost čipových karet či bezdrátových ovladačů, čímž se zvyšuje bezpečnost a komfort uživatele a snižují náklady na identifikační zařízení pro každého uživatele. Systém LetUgo nemá vzhledem ke svým funkcím, intuitivnímu ovládání a ceně konkurenci.