Převodník mezi SAE J2716 a RS-232/CAN bus

SAE J2716 – SENT bus (Single Edge Nibble Transmission) je jednovodičová jednosměrná sběrnice, která se využívá převážně v automobilovém průmyslu pro přenos hodnot ze senzoru (teplota, tlak, hallova sonda) do MCU. Jedná se o jednosměrnou digitálně modulovanou komunikaci na TTL 0-5V úrovních, která díky resynchronizaci v SENT protokolu nevyžaduje mít přesný zdroj hodinového signálu na straně čidla, čímž se cena takového čidla zlevňuje. V porovnání s LIN sběrnicí je SENT rychlejší i levnější.

Pro monitoring a simulaci SAE J2716 komunikace máme v nabídce převodníky SENT-RS232 a SENT-CAN. Obě varianty převodníku mají dva SENT kanály a RS-232 nebo CAN bus. Nová verze převodníků z roku 2019 navíc obsahuje dva analogové výstupy pro přímý převod signálů z datové části SENT rámce na analogové napětí (12-bit DAC, 0-4,095 V). Parametry převodu jsou nastavitelné uživatelem.

SENT kanály jsou na sobě nezávislé a každý lze nakonfigurovat pro příjem nebo vysílání a nastavit jeho parametry jako je Tick Time, Data Nibble Count či Pause Pulse. Konfiguraci kanálů lze uložit do remanentní paměti zařízení a podporovány jsou rychlé i pomalé zprávy (Fast, Short Serial, Enhanced Serial) dle verze protokolu SAE J2716:2016. Aby nedošlo k zahlcení RS-232 nebo CAN komunikace rychlými SENT zprávami, umožňuje převodník inteligentní filtraci příchozích SENT zpráv.

K převodníkům je zdarma poskytnuta PC aplikace pro nastavení parametrů SENT kanálů, příjem a vysílání SENT rámců a logování dat do souboru. Také je možnost integrace zařízení do již existujícího systému pomocí jednoduchého komunikačního protokolu, přes který lze kanály zařízení konfigurovat a přijímat a odesílat data. Firmware zařízení lze aktualizovat přes PC utilitu.

Typickým příkladem použítí SENT-RS232 je logování SENT zpráv ze senzoru do PC pro účely testování či kalibrace, nebo simulace komunikace z PC do sběrnice. Podobný příklad využití je i pro SENT-CAN, kterých díky měnitelným RX/TX CAN identifikátorům lze i více těchto převodníků připojit na jednu CAN síť, což umožní paralelní testování nebo simulaci komunikace po SENT protokolu. Díky uživatelsky mapovatelným analogovým výstupům (2x 12-bit) lze jednoduše převést příchozí SENT data rámce a jejich signálové hodnoty na analogové napětí, což se hodí pro systémy, které neumí pracovat s SAE J2716 sběrnicí.