Rozpoznání registračních značek

Nabízíme řešení pro automatické čtení registračních značek vozidel, systémy pro řízení vjezdu a výjezdu na bázi rozpoznání SPZ vozidel a též vyvíjíme zakázkové systémy přečtení registračních značek pro konkrétní potřebu a využítí zákazníka.

Naše řešení jsme schopni napojit na jakýkoli firemní či bezpečnostní systém zákazníka a nově i naše systémy detekují zemi původu registrační značky, což je pro statistické vyhodnocení i marketingové účely provozovatele zajímavý údaj.

Serverové čtení SPZ
Aplikace poskytuje offline rozpoznání registračních značek z obrázkových souborů. Výsledek čtení SPZ je uložen do textového souboru.
Mobilní aplikace pro ověření SPZ
Systém pro mobilní ověření registračních značek vhodný například pro kontrolu povolení parkování vozidla. Za pomoci mobilního telefonu nebo tabletu může uživatel vyfotit vozidlo, systém automaticky rozpozná SPZ a zobrazí uživateli informace o vozidle ze serverové databáze.
LprAccess - čtení SPZ
Systém čtení registračních značek a řízení přístupu vozidel. Správa povolených a zakázaných SPZ, prohlížení událostí, importy a exporty. Zakázkové přizpůsobení.
LetUgo
LetUgo
Přístupový systém pro vozidla na bázi čtení registračních značek. Obsahuje správu povolených a zakázaných SPZ, statistiky a možnost manuálních operací.