Mobilní aplikace

Nabízíme hotová řešení multiplatformních mobilních aplikací, které komunikují se serverovou částí přes zabezpečený protokol a využívají periferie zařízení jako čtení QR / bar kódu, GPS polohu, fotoaparát a jiné.

Naše aplikace se hodí pro parkovací aplikace i sledování pohybu cíle a je možné je zakázkově upravit. Aplikace se dají využít pro ověření platnosti parkovacího lístku nebo povolení k parkování pomocí přečtení QR / bar kódu nebo rozpoznáním registrační značky vozidla na fotce z fotoaparátu zařízení. Též poskytujeme aplikace pro virtuální platby za parkování a sledování polohy zařízení včetně front-end vizualizace na serveru.

Máme vyvinutý vlastní zabezpečený protokol pro komunikaci se serverem po HTTP(s)/REST/JSON. Protokol umožňuje autorizaci zařízení (IMEI nebo uživatelské jméno+heslo) a podporuje přenos libovolných dat a událostí ze zařízení na server i obráceně.

Krom hotových řešení se též věnujeme zakázkovému vývoji serverových (back-end) aplikací i zakázkovými mobilními aplikacemi, převázně na platformě Xamarin + Xamarin Forms, jejíž výstupem je nativní aplikace pro Android, iOS či Windows Phone.