Vývoj elektroniky a embedded systémů

Věnujeme se vývoji elektroniky a embedded systémů od prototypové až po sériovou výrobu a jsme schopni poskytnout know-how jak v oblasti obecné elektroniky, ale i v oblasti spotřební a automobilové.

Vyvíjíme elektronické zařízení na klíč – specifikace komponent, návrh DPS do krabičky (případně i samotný návrh zakázkového pouzdra a jeho výrobu), CNC frézování a výroby etiket a štítků. Běžně také zabezpečujeme oživení zařízení a sériovou výrobu.

Máme zkušenosti s mnoha různými platformami od 8-bitových až po 32-bitové mikrokontroléry a mikroprocesory ARM. Používáme buď čistý C jazyk nebo aplikační nástavby různých operačních a realtime systémů – FreeRTOS, Linux, Embedded Linux, uClinux. Běžně používáme řídicí členy firem Microchip PIC (PIC8/PIC16/PIC24, dsPIC33, PIC32), STM32, Texas Instrument (TMS570), Freescale a obecně jádra ARM Cortex-M.

Pro zaručení kvality, rychlosti vývoje a rychlého nacházení chyb a problémů disponujeme nezbytným SW a HW vybavením jako logické analyzátory, USB osciloskopy, programovatelné I/O a JTAG programátory a debuggery.